Piękny uśmiech i zdrowe zęby

Łącząc nowoczesne wyposażenie gabinetu z doświadczeniem naszego zespołu
zapewniamy Państwu bezbolesne leczenie na najwyższym poziomie.


Strona Główna

Oferta mojej praktyki skierowana jest do każdego, kto ceni sobie zdrowie i piękny uśmiech oraz poszukuje gabinetu o miłym klimacie i fachowej obsłudze. Łącząc nowoczesne wyposażenie gabinetu z doświadczeniem naszego zespołu zapewniamy Państwu bezbolesne leczenie na najwyższym poziomie.

Nasz gabinet posiada nowoczesne laboratorium protetyczne. Współpraca lekarzy z technikami gwarantuje indywidualne podejście do pacjenta, skrócony do minimum  czas leczenia protetycznego i estetyczny efekt końcowy.

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów Gabinetu dr Wojciechowskiej

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Pani Danuta Wojciechowska prowadząca działalność pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Danuta Wojciechowska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Wyszyńskiego 106/1, mail: kontakt@wojciechowskadent.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych - stomatologicznych,

na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur oraz w celu umawiania i potwierdzania wizyt, zmiany ich terminów i/lub godzin oraz podczas telefonicznego przypomnienia o zaleconej wizycie.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, PESEL, informacje o stanie zdrowia (choroby, przyjmowane leki), skierowania, wyniki badań, zdjęcia punktowe/pantomograficzne, tomografia komputerowa, historia leczenia.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług medycznych, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów, z którymi została podpisana umowa powierzenia danych. Odbiorcami danych będą także instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.