Odbudowy protetyczne

Bardzo ważną sprawą jest uzupełnianie brakujących zębów lub w porę zabezpieczenie zęba z dużą odbudową, narażonego na pęknięcie.

Wkłady porcelanowe i kompozytowe są to uzupełnienia wykonane przez technika dentystycznego w laboratorium. Odtwarzają utracone tkanki zęba zapewniając idealną szczelność brzeżną.

Licówka jest bardzo cienką warstwą materiału, nałożoną na przednią powierzchnię zęba. Licówki stosuje się aby skorygować kształt, wielkość i kolor zębów. Może być wykonana w laboratorium dentystycznym z materiałów pełnoceramicznych lub w gabinecie z kompozytu w trakcie jednej wizyty.

Korony stosowane przy mocno zniszczonych zębach, przywracają trwałość i funkcję zęba. Można nimi żuć twarde pokarmy.

Mosty to kilka koron trwale ze sobą połączonych i uzupełniających utracone miedzy nim zęby.

Protezy wykonujemy w przypadku ograniczeń leczenia implantologicznego. Stosowane dziś w naszej praktyce to nowoczesne i estetyczne protezy tzw. bezklamrowe. Ich utrzymanie w jamie ustnej jest wspomagane przez precyzyjne elementy ukryte w protezie.